Cerere de membru Biserica Lumina

    Prin prezenta cerere doresc să-mi exprim dorința de a deveni membru în Biserica Lumina Timișoara.
    Doresc să menționez că decizia de a face acest act îmi aparține în totalitate și este din convingere personală, nefiind constrâns de către nici o altă persoană.

    NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

    Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Asociația Religioasă a Bisericii Lumina are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor îl reprezintă înregistrarea lor în evidențele asociației atât la secretariat cât și la contabilitate.

    Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate altor părți.