Cultura casei noastre

Valorile sunt principiile pe care noi le considerăm importante si vrednice. Valorile sunt cheia spre unitate și sunt temelia pe care trebuie să se bazeze întreaga activitate.

Pavel ne încurajează să fim „un gand” și „un duh” (Filipeni 2: 2), așadar ne-am angajat la dezvoltarea și urmărirea valorilor biblice ale Împărăției.

Următoarele valori de bază definesc cine suntem si pentru ce ne dedicăm:

Isus în centru

În primul rând, orice lucru care are întâietate devine dumnezeul nostru, de aceea avem chemarea de a-I aduce închinare lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. În Ceruri, toată atenția este îndreptată asupra vredniciei Mielului pentru lucrarea făcută pentru oameni. Îl punem pe Isus în centrul vieților noastre.

Hrană din belșug

Scriptura este mijlocul divin pentru dezvoltarea maturității spirituale. Deoarece omul nu trăiește doar cu pâine și cu apă, ci cu fiecare cuvânt care vine din Dumnezeu, suntem o comunitate flămândă după hrană bogată. Vrem să fim cunoscuți ca fiind niște iubitori ai Bibliei, oameni tari în Cuvânt.

Putere de sus 

Pentru a împlini planurile lui Dumnezeu, omul are nevoie de puterea care vine din Duhul Sfânt. El este Acela care ne călăuzește în tot adevărul și care manifestă Împărăția lui Dumnezeu prin darurile puse în noi. Căutăm să primim putere de sus

Dependența de El 

Cea mai puternică expresie a dependenței noastre de Dumnezeu este rugăciunea. Esența vieții noastre spirituale curge din comunicarea zilnică cu Dumnezeu. Tăria sau vulnerabilitatea noastră în fața atacurilor celui rău sunt direct proporționale cu apropierea noastră de Dumnezeu prin rugăciune. Trebuie să fim oameni ai rugăciunii

Credința în acțiune 

Credința este podul care face legătura între lumea naturală și lumea spirituală. Dar credința nu se măsoară doar prin cuvinte, ci ea trebuie exercitată pentru a fi reală. De aceea Biblia vorbește despre umblarea prin credință.  Credința este măsurată prin pașii pe care îi facem, prin acțiunile pe care noi le-am numit acte ale bunătății. Credința omului în Dumnezeu se arată și prin acte ale bunătății, acestea fiind și o puternică formă de evanghelizare a lumii pierdute.

Dăm valoare oamenilor – tu ai valoare

Împărăția lui Dumnezeu este zidită în contextul cultivării unei culturi a onoarei. A onora înseamnă a prețui pe cineva pentru ceea ce este fără a te poticni de ceea ce nu este. Omul este cea mai iubită și cea mai dorită ființă din univers și, de aceea, el trebuie tratat cu respect și onoare. Vrem să privim oamenii prin ochii lui Dumnezeu.

Ne exprimăm mulțumirea

Generozitatea este actul prin care ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-a revărsat asupra noastră. Prin generozitate, noi mărturisim credincioșia lui Dumnezeu față de noi în cele mai mici detalii ale vieților noastre. Deoarece avem de-a face cu cea mai generoasă Ființă din univers, noi, la rândul nostru, suntem generoși.

Un singur trup – un gând și-o inimă

Unitatea are loc doar în contextul împărtășirii unui scop comun. Se referă la a sluji împreună, în armonie, pentru împlinirea unei viziuni. Unitate nu înseamnă să fim toți la fel, ci ea se produce atunci când combinăm diferențele noastre unice pentru împlinirea unui țel. Este simțământul că lucrul pentru care ne întâlnim și pentru care ne luptăm împreună este mai măreț decât preferințele personale.

Cu toată inima

Dumnezeu este vrednic să primească ceea ce noi avem mai bun. Excelența este rezultatul progresiv al unei inimi setate să facă lucrurile tot mai bine. Ea nu este în primul rând un rezultat al îndemânării, ci a atitudinii noastre. Slujim Domnului cu excelență.

Fără granițe

Chemarea tuturor credincioșilor trebuie focalizată înspre extinderea Împărăției lui Dumnezeu. De aceea căutăm să zidim relații cu oamenii din jur. Trebuie să îi întâlnim pe oameni în locul în care sunt și să călătorim împreună cu ei înspre locul în care Dumnezeu vrea ca ei să fie. Aceasta este parte din misiunea noastră pe acest Pământ.

Dăm aripi oamenilor – insuflăm nădejde vie

Maturitatea unei Biserici stă în capacitatea ei de a încuraja. Dumnezeu a vrut dintotdeauna ca darul profetic să fie activ în comunitate, pentru mângâiere, sfătuire și zidire sufletească. A încuraja înseamnă a sta de partea cuiva cu scopul de a-i insufla nădejde vie în inimă. Să fim o Biserică caracterizată de spiritul de încurajare.

Dăm mai departe

Biserica sănătoasă este aceea în care generațiile cresc și se dezvoltă împreună. Generațiile mai tinere sunt chemate să onoreze seniorii, iar aceștia sunt chemați să ridice tinerii. Tinerii nu sunt chemați să ia locul seniorilor, iar aceștia nu sunt chemați să îi țină pe tineri jos, ci fiecare suntem chemați să dăm mai departe ceea ce am primit de la Dumnezeu.