Acte ale bunătății

Coordonator: Dana & Claudiu Danciu

„Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40)

Specificul acestui grup este slujirea celor aflaţi în nevoie, după exemplul practic pe care l-a arătat Isus: a împlini nevoile materiale şi fizice, dar a nu uita de nevoia primordială a omului de a fi acceptat, iubit şi valorizat.

Un proiect important, al acestui departament, este implicarea în viaţa unor adolescenţi din Centrul de plasament din Piaţa 700, cu scopul de a crea relaţii de mentorare cu tinerii de acolo.

De asemenea, odată sau de două ori pe lună, ajută persoane sau familii nevoiaşe cu diferite lucruri – haine, produse alimentare, obiecte casnice – pe care le procură din donaţii.