Bărbați

Coordonator: Constantin Dumitrana / Alexandru Neșu

“Fii tare, și să ne arătăm plini de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru; și Domnul … să facă ce va crede!”  (2 Samuel 10.12)

Acest departament îşi propune restaurarea imaginii biblice despre bărbat, după modelul lui Cristos care a fost Preot, Profet şi Rege, prin întâlniri de studiu, rugaciune, părtăşie şi mărturisire, înţelegând că adevărata bărbăţie înseamnă asemănarea cu Cristos.

În aceste vremuri în care temelia cristică este pusă la îndoială şi contestată, este nevoie ca orice bărbat creştin să îşi cunoască identitatea, pentru a nu fi înşelat şi a putea trăi o viaţă după voia lui Dumnezeu.

Deoarece un bărbat fără viziune nu are viitor, iar cel fără viitor se va întoarce întotdeauna la trecutul său, întâlnirie bărbaţilor se doresc a fi căi practice pentru iniţierea schimbării, tot mai mult în asemanare cu Cristos.

Coordonator: Costi Dumitrana și Alex Neșu
Programe: o dată pe lună